Executive coaching

Management- en leiderschapsontwikkelingsprogramma’s blijven een paar van de grootste uitgavenposten voor bedrijven, en men blijft investeren in de groei en training van leiders binnen de organisatie. Vaak betekent dit ook een investering in executive coaching. 

Maar wat is executive coaching nu eigenlijk? En is het de moeite waard voor leiders om hun leiderschapseffectiviteit en organisatorische impact diepgaand te verkennen?

Of anders gezegd: zijn er niet-rationele en disfunctionele processen onder de oppervlakte die leiderschapseffectiviteit en organisatorische impact saboteren?

Wat is executive coaching?

Coaching wordt gedefinieerd als een partnership tussen klant en coach in een creatief proces dat de klant inspireert om het maximale uit zijn of haar zowel professionele als persoonlijke potentieel te halen. Coaching is een klantgericht proces dat apart staat van andere diensten zoals therapie, mentorschap, counseling en training. 

Executive Coaches kunnen veelbelovende leiders helpen om hun prestaties naar het volgende level te brengen. De coach assisteert de leider in het identificeren van doelen die de grootste invloed hebben op de prestaties van de klant als leider, en die de meeste kans bieden om ook daadwerkelijk door de klant bereikt te worden. 

Door vertrouwen te scheppen en de klant deel te laten nemen door actief te luisteren, door krachtige vragen te stellen en het delen van observaties, kan de coach de leider helpen om inzichten te verwerven over zijn of haar situatie, en de acties die daar verbetering in brengen. De coach is er voor de klant, een steunpilaar, die de klant uitnodigt om veronderstellingen of overtuigingen over het onderliggende gedrag te verkennen, en daarmee de klant te helpen structuur en vaardigheden aan te leren die zijn of haar leiderschap prestaties omhoog lift.

Door één op één te spreken met senior-managers of leiders binnen een organisatie (zoals de directeur, vice president, president, of leden van de raad van bestuur), voorziet de executive coach een veilige, gestructureerde en betrouwbare omgeving waarin hij hulp kan bieden aan het individu. De coach helpt de leider ook om zijn huidige competenties en valkuilen te begrijpen, alsook hoe anderen hem zien, en richt zich op het identificeren en verklaren van huidige doelen zowel als de gepaste acties die daarvoor ondernomen moeten worden.

Executive coaching is een voortdurende, een op een relatie tussen een coach en de leider binnen een organisatie. Het is bedoeld voor de ontwikkeling en versterking van de leiderschapsbekwaamheid van individuen. Weerstand, belemmerende overtuigingen en niet-dienend of ontwijkend gedrag wordt opgeruimd met behulp van het Excellent Business Coaching programma, ondersteund met individuele neuro coaching. Zo zijn zij in staat zijn hun eigen prestaties te verbeteren, alsook de prestaties van hun organisatie (en wellicht de industrie) als een geheel.


Eigenwaarde is essentieel voor geluk

Hoe je jezelf ziet en hoe je jezelf op waarde inschat, wordt zelfrespect of eigenwaarde genoemd. Het is dus een gevoel, niet iets wat direct te meten is of te vergelijken met of door anderen. 

Verwar eigenwaarde niet met zelfvertrouwen; dat heeft te maken met waar je toe in staat bent en wat je uitstraalt. Eigenwaarde is niet wat je kunt, maar gaat over een diepere ervaring van de betekenis die jij hebt. Eigenwaarde komt van binnenuit. Het is de mate waarin jij van jezelf houdt.

Met een coachtraject, starten we altijd met eigenwaarde. Als die basis staat kunnen we verder. Werken aan geluk. Neem contact met me op voor een gesprek.

Wat is eigenwaarde?

Het gevoel wat je van jezelf hebt kan hoog of laag zijn. Als je een hoge waarde aan je eigenwaarde geeft, terwijl anderen je lager inschatten, dan zegt men dat je ‘een hoge dunk’ van jezelf hebt. Aan de andere kant kun je juist een gebrek aan zelfrespect hebben als je jezelf lager inschat dan hoe anderen je zien. In beide gevallen komt het beeld wat jij van jezelf hebt niet overeen met het beeld dat anderen van je hebben. En in beide gevallen mis je vaak de boot betreffende kansen op bevordering of gevraagd te worden voor een nieuw gaaf project. 

Hoe merk je het als je een lage eigenwaarde hebt? Als je overtuigingen bedenkt waarin je jezelf wegcijfert en je een lage dunk van jezelf hebt. Zoals:

  • Ik stel niks voor
  • Ik ben hier niet goed in
  • Dat zal ik nooit leren
  • Ik moet het alleen doen
  • Je moet altijd op mijn hoede zijn
  • Ik word niet gewaardeerd
  • Daar ben ik niet goed genoeg voor
  • Ik ben te jong/oud
  • Ik heb niet gestudeerd
Eigenwaarde

Als je dit herkent, is het wellicht tijd om je eigenwaarde meer te ontwikkelen. De redenen dat je jezelf onderschat kunnen meervoudig zijn. Misschien hoor je de verkeerde bronnen aan en heb je daardoor het gevoel dat je niet genoeg presteert. Of misschien heb je te hoge verwachtingen aan jezelf gesteld. Vaak is de reden simpelweg dat je jezelf niet goed genoeg kent en je je talenten niet beseft. Onderschat niet wat het effect is van mensen in je omgeving die je steeds onderuit halen of met negatieve opmerkingen komen. 

Hoe kun je je eigenwaarde verhogen?

Het gevolg van een lage eigenwaarde kan zijn dat je slecht voor jezelf zorgt of niet genoeg naar je eigen behoeften luistert. Een gevolg, en dit is geen oorzaak, kan ook zijn dat je gaat drinken of overgewicht ontwikkelt Andere verslavingen kunnen ook bijvoorbeeld televisie, Facebook of Instagram zijn.

Dat doe je om je prettig te voelen, of anders gezegd: je wilt weg van een vervelend gevoel. Realiseer je dat je niet met een lage eigenwaarde wordt geboren en dat je deze weer op een goed niveau kan krijgen. Een aantal tips om je alvast te helpen vind je hieronder:

–       Wees kritiek over dat stemmetje in je hoofd

Het stemmetje dat alsmaar zegt dat je niet goed genoeg bent of te lui. Dat stemmetje wat zegt dat anderen je lelijk of onaardig vinden. Daar moet je kritisch mee om gaan. Tenslotte; waarop is dat gebaseerd?

–       Constructieve motivatie

Ga juist actief proberen om constructief naar jezelf te luisteren. Focus op de positieve dingen die je van jezelf vind en ga daarmee verder. Concentreer op wat je wil bereiken, en niet op wat je denkt niet te kunnen behalen.

Eigenwaarde

–       Ga positief om met fouten

Het is compleet normaal dat niet alles altijd perfect verloopt. Waar je op moet letten is hoe je met fouten omgaat. In plaats van jezelf te blijven verwijten, bedenk wat je van de ervaring of fout kan leren.

–       Vier prestaties

Besef dan ook als je iets goeds doet. Realiseer je dat wat je gedaan hebt goed is en geef jezelf hiervoor dan ook even mentaal een schouderklopje. Je mag best even de tijd nemen om blij te zijn dat je iets gedaan hebt wat positief naar voren komt.

–       Voel waar je energie van krijgt

Sommige mensen in je omgeving kunnen je eigenwaarde behoorlijk laten zakken. Ga na wat deze personen in een specifieke situatie met/bij jou doen dat je dit negatieve gevoel over je zelf krijgt. Realiseer je vervolgens dat dit gevoel niet in deze situatie thuishoort (de ander heeft het niet persoonlijk op jou gemunt hoor) maar ergens in je tijdlijn. Dat helpt je ten eerste dit soort situaties te doorstaan en ten tweede leg je een haakje naar de echte oorzaak die je kan opruimen.

Voor veel mensen klinken bovenstaande tips natuurlijk in de oren, maar om ze ook elke dag uit te voeren is een andere zaak. Dit vergt oefening, en in veel gevallen ook training. Je kunt dit aanleren en trainen. Als je hier moeite mee hebt, dan is het misschien een goed idee om hier met een persoonlijke coach over te spreken. Die kan je helpen om de oorzaak te achterhalen en wegnemen die ten grondslag ligt aan jouw lage eigenwaarde. Het geluk ligt voor je klaar!


Persoonlijke groei

Persoonlijke groei? De meeste mensen merken een duidelijk verschil tussen hun doelen of dromen en hun daadwerkelijke huidige situatie. Een verschil tussen de persoon die je bent, en de persoon die je zou willen zijn. 

Het is mogelijk om de persoon te worden die deze doelen kan bereiken. Door jezelf goed te leren kennen ben je beter in staat om je doelen helder te zien, en weet je hoe je ze kunt bereiken. En het belangrijkste: wat je onbewust tegenhoudt om dit te bereiken.

Wat ervaar je bij groei?

Als je persoonlijk groeit ervaar je een verhoging van je eigenwaarde en vergroting van je zelfvertrouwen. Het is het fundament om dingen in jouw leven anders en beter te doen om die doelen en dromen te verwezenlijken.

Managers die moeite hebben met communicatie zullen beter in staat zijn om hun doelen naar medewerkers en werknemers te communiceren. 

Dus leren om die persoonlijke groei toe te laten is een krachtige manier om je in de rest van je leven te ontwikkelen.

Waarom persoonlijke groei niet vanzelf gaat

Je brein is een ontzettend krachtig instrument en ook erg gecompliceerd. Het is in staat om zich verder te ontwikkelen, maar het baseert zich op ervaringen in je leven. Persoonlijke groei gaat dan vaak ook niet zonder slag of stoot. 

Je hebt je hele leven geleerd hoe je over bepaalde dingen denkt en je hebt door ervaringen bijvoorbeeld bepaalde angsten ontwikkeld. Voor velen uit zich dat in belemmerende overtuigingen zoals “dat heb ik nog nooit eerder gedaan”, “Ik ben hier niet goed in”, “Dat zal ik nooit leren”, “presenteren vind ik doodeng” etc. etc. Dat is wat we een ‘fixed mindset’ noemen, aangestuurd door gedachten die jou niet dienen en jouw groei belemmeren. 

Het belang van persoonlijke groei op de werkvloer

Ook op de werkvloer komt persoonlijke groei vaak aan bod. Iemand die zich niet ontwikkelt, iemand die niet groeit, die staat stil. En mensen die stilstaan gaan zich vaak vervelen in hun werk, verliezen de betrokkenheid bij hun collega’s, en ontwikkelen vaak een desinteresse door een gebrek aan uitdagingen. Dat kan ook leiden tot weerstand tegen veranderingen die het bedrijf moet doormaken om voort te bestaan. Alles bij het oude laten, is voor hen de veiligste weg…

Persoonlijke groei leidt tot nieuwe vaardigheden, nieuwe mogelijkheden en creëert daarmee ook nieuwe uitdagingen. Voor werkgevers is het dan ook steeds meer van belang om te zorgen voor de persoonlijke groei van hun werknemers en zeker ook van zichzelf. Investeren in de persoonlijke groei van je werknemers is investeren in je bedrijf. Investeren in je eigen persoonlijke groei is investeren in het bereiken van jouw dromen en doelen.

Hoe kan ik mijn persoonlijke groei helpen?

De vier hoofd stappen van persoonlijke groei zijn bewustwording, acceptatie, transformatie en harmonisatie. 

1.     Verkenning & Bewustwording

Je begint met een zelfanalyse: Eerst en vooral moet je voor jezelf helder maken waar je staat. Inzicht krijgen in je kwaliteiten, competenties en drijfveren, maar ook waar je zwakke punten liggen. Daardoor kun je zien wat je mogelijkheden zijn en wat je tegenhoudt.

2.     Pijnpunten & Acceptatie 

Een belangrijk aspect van groei is dat je door de pijn heen moet die je in de eerste stap hebt bepaald. Daar komt zelfreflectie bij kijken en ook 360 graden feedback methoden dragen daaraan bij.

3.     Veranderkracht & Transformatie 

Tijdens deze stap stel je doelen vast. Wat wil je bereiken? Door doelen te stellen kun je achteraf namelijk ook bekijken of je deze behaald hebt. 

4.     Harmonisatie & Vooruit kijken

Persoonlijk ontwikkeling plannen: Tenslotte ga je een plan opstellen om deze doelen te bereiken. Een gestructureerd handvat om je ontwikkeling vast te stellen voor de voorzienbare toekomst.

Stilstand is achteruitgang. Door op fundamentele wijze je persoonlijke groei mogelijk te maken kun je het maximale uit jezelf halen, zowel in je persoonlijke leven als in je professionele werkomgeving. 

Wanneer jij bereidt bent een permanent groeiproces aan te gaan om je zelfvertrouwen te vergroten en je eigenwaarde te verhogen, zal je als vanzelf merken en ervaren dat je persoonlijkheid is gegroeid en lukt het je uitdagingen aan te gaan.